search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
12/06/2018
Naam meldplichtige
DDP Management BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
51
Prijs
42,81
Totaal bedrag
2.183,31
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk De Pauw

Toelichting van de meldplichtige

Uitoefening keuzedividend