search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MDXHEALTH

Datum openbaarmaking
12/09/2018
Naam meldplichtige
Valiance Asset Management Limited
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MDXHEALTH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003844611
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
184.350
Prijs
3,61
Totaal bedrag
665.503,50