search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
17/08/2018
Naam meldplichtige
Van Malderen Griet
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.575
Prijs
64,21
Totaal bedrag
293.747,48
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Bart Van Malderen