search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
22/05/2018
Naam meldplichtige
De Pauw Tony
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003763779
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
315
Prijs
94,50
Totaal bedrag
29.767,50