search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KEYWARE TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
28/03/2018
Naam meldplichtige
PARANA MANAGEMENT CORP BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
KEYWARE TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003880979
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
400.000
Prijs
0,70
Totaal bedrag
280.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Uitoefening van 400.000 Warranten (Plan 2012) aan uitoefenprijs van EUR 0,7