search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
24/12/2018
Naam meldplichtige
RICCI Mauro
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
48.614
Prijs
55,00
Totaal bedrag
2.673.770,00
Toelichting van de meldplichtige

La société Campus Rocquencourt, détentrice de 48614 actions, cesse d'être sous le contrôle exclusif de Mauro RICCI