search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
14/06/2018
Naam meldplichtige
Van den Broeck Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
174.416
Prijs
18,55
Totaal bedrag
3.235.416,80