search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
31/05/2018
Naam meldplichtige
Fortiter SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
48.000
Prijs
81,59
Totaal bedrag
3.916.320,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Paul Cornet de Ways Ruart