search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VAN DE VELDE

Datum openbaarmaking
07/05/2018
Naam meldplichtige
Positron BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VAN DE VELDE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003839561
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.746
Prijs
34,40
Totaal bedrag
163.253,51
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
4500
34.38
154714.46
246
34.71
8539.05
Toelichting van de meldplichtige

Aankoop van effecten