search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
13/08/2018
Naam meldplichtige
Aramburuzabala Larregui Maria
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d'options sur actions offertes le 25 avril 2018 au prix d'exercice de 84,47 EUR / Aanvaarding van aandelenopties aangeboden op 25 april 2018 met een uitoefenprijs van 84,47 EUR / Acceptance of stock options offered on April 25, 2018 at an exercise price of 84.47 EUR