search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ROULARTA MEDIA

Datum openbaarmaking
26/03/2018
Naam meldplichtige
Koinon Comm.VA
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
ROULARTA MEDIA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003741551
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.340
Prijs
23,10
Totaal bedrag
215.754,00
Toelichting van de meldplichtige

transactie waarbij aandelen die nog privé werden aangehouden verkocht
werden aan de holding vennootschap Koinon Comm.VA