search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
28/09/2018
Naam meldplichtige
Fortiter SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Paul Cornet de Ways Ruart

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
51.870
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Apport à Eugénie Patri Sébastien S.A.