search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KKO INTERNATIONAL

Datum openbaarmaking
09/04/2018
Naam meldplichtige
LORD & DUKE COMPANY SA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
KKO INTERNATIONAL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974284169
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.000
Prijs
0,87
Totaal bedrag
3.481,30