search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
02/07/2018
Naam meldplichtige
HANIN Jean-Pierre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Voorkeurrecht
ISIN-code financieel instrument
BE0970166691
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.500
Prijs
0,73
Totaal bedrag
4.745,00