search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
08/06/2018
Naam meldplichtige
Société Anonyme de Participation et De Gestion
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.144
Prijs
36,00
Totaal bedrag
149.184,00