search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
18/12/2018
Naam meldplichtige
Deceuninck Evelyn
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
11.483
Prijs
1,95
Totaal bedrag
22.341,69
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Mardec Invest bvba