search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
11/06/2018
Naam meldplichtige
Brito Carlos
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.708.044
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d'options sur actions offertes le 18 mai 2018 au prix d'exercice de 80,34 EUR / Aanvaarding van aandelenopties aangeboden op 18 mei 2018 met een uitoefenprijs van 80,34 EUR / Acceptance of stock options offered on May 18, 2018 at an exercise price of 80.34 EUR