search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BIOCARTIS

Datum openbaarmaking
04/10/2018
Naam meldplichtige
Windels Hilde
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BIOCARTIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974281132
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
12,34
Totaal bedrag
246.782,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Hilde Windels BVBA

Toelichting van de meldplichtige

Verkoop van aandelen voortvloeiend uit cashless warrant uitoefening.