search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
16/10/2018
Naam meldplichtige
De Pauw Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
320.000
Prijs
56,00
Totaal bedrag
17.920.000,00
Toelichting van de meldplichtige

De heer Dirk De Pauw schonk i) de blote eigendom van 160.000 aandelen Montea aan Henry De Pauw en ii) de blote eigendom van 160.000 aandelen aan Isabelle De Pauw. Hij behoudt zelf het vruchtgebruik van deze 320.000 aandelen.