search_api_autocomplete

Manager transaction detail: X-FAB SILICON FOUNDRIES

Datum openbaarmaking
12/11/2018
Naam meldplichtige
XTRION NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
X-FAB SILICON FOUNDRIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974310428
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300.000
Prijs
5,31
Totaal bedrag
1.593.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Rudi De Winter