search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
14/06/2018
Naam meldplichtige
Patrimmonia Coccinelles NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk Van den Broeck

Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
174.416
Prijs
18,55
Totaal bedrag
3.235.416,80
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop door Dirk Van den Broeck, indirecte meerderheidsaandeelhouder van Patrimmonia Coccinelles NV, van 174.416 aandelen in Care Property Invest NV.