search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
27/02/2018
Naam meldplichtige
Van Malderen Griet
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
16.050
Prijs
60,67
Totaal bedrag
973.739,06
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

VM Invest NV