search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVADIX

Datum openbaarmaking
19/11/2018
Naam meldplichtige
Leurquin Pascal
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WHITESTONE GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003840577
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
0,77
Totaal bedrag
385,00