search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
01/11/2018
Naam meldplichtige
EPS Participations S.à r.l.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Paul Cornet de Ways-Ruart, Stefan Descheemaeker, Grégoire de Spoelberch, Alexandre Van Damme

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.373.027
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Remboursement à Eugénie Patri Sébastien S.A.