search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
26/06/2018
Naam meldplichtige
BVBA Thijs Johnny
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
12.539
Prijs
9,50
Totaal bedrag
120.000,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
3200
9.53
30500.00
2130
9.53
20300.00
2130
9.53
20300.00
2130
9.53
20300.00
2949
9.39
27800.00