search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
03/08/2018
Naam meldplichtige
Doliveux Frédéric Roch
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003739530
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
74,12
Totaal bedrag
1.482.460,52
Toelichting van de meldplichtige

Sale of shares resulting from exercise of stock options granted in 2013 in framework of LTI Program of UCB Group.