search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
27/09/2018
Naam meldplichtige
Duyck Marc
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003763779
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.758
Prijs
116,23
Totaal bedrag
204.333,43