search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RESILUX

Datum openbaarmaking
31/05/2018
Naam meldplichtige
Belfima Invest N.V.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RESILUX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003707214
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
802
Prijs
138,38
Totaal bedrag
110.977,23