search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VAN DE VELDE

Datum openbaarmaking
12/11/2018
Naam meldplichtige
Ambo Holding NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Bénédicte Laureys, Véronique Laureys

Emittent
VAN DE VELDE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003839561
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
60.000
Prijs
22,20
Totaal bedrag
1.332.000,00