search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
30/10/2018
Naam meldplichtige
BRC SÀRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marcel Herrmann Telles , Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Paulo Alberto Lemann , Alexandre Behring Costa

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.340.000
Prijs
65,10
Totaal bedrag
87.241.906,00