search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ACCENTIS

Datum openbaarmaking
24/10/2018
Naam meldplichtige
IEP INVEST NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ACCENTIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003696102
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
486.500
Prijs
0,04
Totaal bedrag
19.499,15
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
460400
0.04
18416.00
26100
0.04
1083.15