search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CIE DU BOIS SAUVAGE

Datum openbaarmaking
15/06/2017
Naam meldplichtige
van craen thibault
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CIE DU BOIS SAUVAGE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003592038
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
66
Prijs
342,00
Totaal bedrag
22.572,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

van craen Patrick