search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAY

Datum openbaarmaking
21/03/2017
Naam meldplichtige
De Cuyper Vincent
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAY
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003470755
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
12.728
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00