search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GBL

Datum openbaarmaking
10/05/2017
Naam meldplichtige
Frère Albert
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GBL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003797140
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
29.249
Prijs
86,30
Totaal bedrag
2.524.241,35
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Ségolène Gallienne