search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BARCO

Datum openbaarmaking
24/08/2017
Naam meldplichtige
De Witte Jan
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BARCO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003790079
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300
Prijs
84,93
Totaal bedrag
25.481,00