search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABLYNX

Datum openbaarmaking
29/12/2017
Naam meldplichtige
Woconsult BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABLYNX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003877942
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
18.750
Prijs
20,41
Totaal bedrag
382.687,50
Toelichting van de meldplichtige

WOCONSULT BVBA has sold the shares to its controlling shareholder and Statutory Director, Wim Ottevaere.