search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
02/03/2017
Naam meldplichtige
Gramo BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
33.089
Prijs
2,40
Totaal bedrag
79.413,60
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Beneconsult BVBA