search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
07/12/2017
Naam meldplichtige
Paiva Bernardo
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.001.252
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation d'options sur actions offertes le 1 décembre 2017 au prix d'exercice de 96,70 EUR / Aanvaarding van aandelenopties aangeboden op 1 december 2017 met een uitoefenprijs van 96,70 EUR / Acceptance of stock options offered on December 1, 2017 at an exercise price of 96.70 EUR