search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GBL

Datum openbaarmaking
28/03/2017
Naam meldplichtige
de Dorlodot Claire
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GBL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003797140
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.870
Prijs
84,00
Totaal bedrag
157.087,11
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Victor Delloye