search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
05/10/2017
Naam meldplichtige
Chapelle Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
35.799
Prijs
4,15
Totaal bedrag
148.565,85
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Olivier Chapelle SPRL