search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
02/10/2017
Naam meldplichtige
Vanderper Bernard
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
3,00
Totaal bedrag
75.000,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
10000
3.00
30000.00
15000
3.00
45000.00