search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
27/12/2017
Naam meldplichtige
Vermec NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Peter Cauwels

Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
235.000
Prijs
0,04
Totaal bedrag
9.443,00