search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
27/06/2017
Naam meldplichtige
the pamajugo irrevocable trust
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
12.993
Prijs
32,90
Totaal bedrag
427.525,02
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

juan gilberto marin quintero