search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
04/05/2017
Naam meldplichtige
Econocom International BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974266950
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
31.128
Prijs
14.967,00
Totaal bedrag
465.892,78
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean-Louis Bouchard