search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
17/05/2017
Naam meldplichtige
Vermec NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
118.333
Prijs
0,12
Totaal bedrag
14.200,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Peter Cauwels