search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
28/12/2017
Naam meldplichtige
NV M6
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TER BEKE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.668
Prijs
105,00
Totaal bedrag
3.220.140,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
19042
105.00
1999410.00
11626
105.00
1220730.00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk De Backer, Wim De Cock, René Stevens