search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABLYNX

Datum openbaarmaking
02/06/2017
Naam meldplichtige
Ottevaere Wim
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABLYNX
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003877942
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
19.466
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00