search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
01/03/2017
Naam meldplichtige
Van de Stolpe Onno
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
44.404
Prijs
66,80
Totaal bedrag
2.966.045,11
Toelichting van de meldplichtige

Deze kennisgeving betreft meerdere geaggregeerde transacties. De aangegeven eenheidsprijs is een gemiddelde waarde.