search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
31/05/2017
Naam meldplichtige
Gärtner Martin
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.109
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
8218
0.00
0.00
1891
0.00
0.00
Toelichting van de meldplichtige

The notification was made pursuant to the acceptance of the LTIP 2017 grant, consisting of 8,218 stock options and 1,891 restricted stock units. Both stock options and restricted stock units will vest in 2020, three years following the grant, subject to certain conditions and in accordance with the terms of the LTIP Plan.