search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COLRUYT

Datum openbaarmaking
27/01/2017
Naam meldplichtige
Korys nv
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COLRUYT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974256852
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
36.165
Prijs
45,14
Totaal bedrag
1.632.451,94